Wet Goed Verhuurderschap


Tegenwoordig worden huurders goed beschermd.

Er is vanaf 1 januari 2024 een nieuwe wet van kracht over de selectieprocedure en welke rechten voor de woningzoekende, en waar de verhuurder zich aan dient te houden.
Lees er hier alles over!

NAMACO Groningen
Paterswoldseweg 290
9727 BW Groningen

Back to top